Dovol'te mi sa predstaviť, som minister českej vlády

úterý 30. březen 2010 21:30

Při přípravě starého denního tisku a letákového či reklamního materiálu do sběru jsem mimoděk narazil na potrhané noviny (ani jsem si nevšimnul, o jaký deník šlo) , kde byla zmínka o tom, že Slovenská vláda vydala zákon na ochranu slovenštiny, tedy zákon, který stanovuje slovenštinu jako úřední jazyk pro styk s úřady a pod. Napadla mne tedy myšlenka, se tím trochu zabývat.  

DOVOL´TE MI SA PREDSTAVIŤ, SOM MINISTER ČESKEJ VLÁDY.

 

/30. března 2010 – Jiří  B a ť a /

 

Nedávno českou (ale zřejmě i slovenskou) veřejnost zvedla ze židlí zpráva o novém jazykovém zákoně, který vydala vláda Slovenské republiky. Zákon, který stvrzuje slovenský jazyk jako jediný úřední jazyk, kterým lze oficiálně mluvit na území SR (netýká se soukromých osob), ale který rovněž, při jeho porušení se stává trestným činem. Pravda, tato senzace po nějaké době (snad) vyčpěla, jaký stav či jaká situace a atmosféra je nyní na Slovensku, nevím. Jediné co vím, že tento ani ne tak zákon, jako  především důsledky jeho porušení  posuzovaný jako trestný čin, je totální pitomost (pokuta až 5000 Eur = 128.000 Kč) Samozřejmě že každá vláda má právo určit, na základě jistých historických či jiných  podkladů, oficiální jazyk své země, každá jiná země či stát pak tuto skutečnost musí či by měl, respektovat. Jenže rozhodnutí slovenské vlády vydat tento zákon má „své“ specifika na úrovni (poněkud konfliktních) mezinárodních politických vztahů se svým jižním sousedem, takže taková restrikce měla své konkrétní cíle, jinými slovy by „účel (měl) světit prostředky“. Nicméně v souvislosti s námi tu není nic, co by mělo být nějakým zásadním problémem ve vztazích mezi SR a ČR, tak nějak nám ta slovenština ani nepřijde jako něco zvláštního.

Na druhé straně existuje jistý (vhodný) paradoxní pohled na realitu v ČR, kdy občan Slovenské republiky, hovořící slovensky, byl jmenován do vlády ČR, kdy řada slovensky hovořících občanů, jedno zda občanů ČR nebo SR, zastává „slušné“ posty na ministerstvech, ba dokonce vedoucí pozice v managementech různých institucí, včetně státních. I sportovní redaktor NOVA Sportu (a snad i v jiných TV) je rovněž slovensky hovořící muž. To nezmiňuji plejádu slovenských herců či zpěváků kteří, na rozdíl od těch „druhých“, již hovoří i česky a to nejen ve filmových nebo jiných rolích.

Ne, absolutně a v žádném případě nemám nic proti Slovákům (můj nejlepší soused, přítel a kamarád je rovněž rodilý Slovák, i když hovořící česky), jen mi jako  kontrapunkt poněkud nejde na rozum právě ten jejich jazykový zákon alias „úřední jazyk“. Při představě existence takového zákona v ČR by bylo zřejmě nemálo  slovensky hovořícím občanům dost „ouvej“. Nevím, kolik  našich , tedy českých občanů, případně občanů česky hovořících se nachází a působí na území SR, resp. tak nějak „recipročně“ také na nějakých významných postech (jako např. ministr vlády ČR Slamečka, ale i jiní) a jak se vyrovnávají s tímto zákonem . Nemyslím, že je to z české strany nějaká velkorysost vůči slovensky hovořícím občanům, případně občanům SR v Česku, ale lze to spíše považovat za setrvačnost povědomí, že jsme se Slováky měli dlouho něco společného a že tedy nikomu v Česku nepřijde zvláštní (no jak komu), že se tam či onde setká se slovensky hovořícím občanem či občankou.

Co mi však přijde zvláštní, že jakoby na tato místa nebylo dost českých občanů, když některé posty jsou obsazeny právě slovensky hovořícími občany (zda občany SR či ČR, nevím). Že by se z dnešní půlmilionové armády nezaměstnaných nenašlo několik pár občanů, vhodných pro výkon takových funkcí (nemyslím zrovna místo ministra, ale obecně)? To nemluvím o případném vylepšení si stávající pracovní pozice  některých našich českých občanů postupem na takové místo lidmi, kteří na to mají, jen se nemohou realizovat či nedostanou šanci? Chápu, že mi bude oponováno různými tzv. příležitostmi pro každého, bez rozdílu barvy pleti, národnosti,  jazyka, náboženského vyznání, příslušnost k EU atd. atd.,ale jen z neznalosti věci a faktů se ptám: je tento „český pardon“ uplatňován stejně i na Slovensku?

 

(PS: Nedovedu si dost dobře představit, že by s ohledem na zmíněné postuláty dělal funkci ministra ve vládě ČR /ale stejně tak na jiných významných místech/ např. Maďar, Ital, Francouz či jiný cizozemec (což je de facto absurdní, protože pokud by nemluvil česky, tak co by tam dělal, že?). Takže pominu-li dobré, až bratrské vztahy se Slováky, pak není cizinec jako cizinec. Ten cizinec, který nehovoří česky, ale jazykem, kterému rozumíme, je cizinec jiného /příhodnějšího/ druhu? To tedy fakt nechápu. To, že pan ministr má již české občanství je sice jisté zadostiučinění (při nástupu do funkce měl ještě slovenské občanství), ale i tak: hovoří stále slovensky, už jen mimoděk konstatuji. Ale jinak jsem úplně v pohodě, fakt!).

J.B.

Jiří Baťa

vlkSlovák ministrem16:3131.3.2010 16:31:36
BokombradaSlovensky14:4431.3.2010 14:44:27
Lída V.Tohle je snad23:5330.3.2010 23:53:16
obcanSKxxxxxxxxxxxx23:4730.3.2010 23:47:23

Počet příspěvků: 4, poslední 31.3.2010 16:31:36 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.

Jiří Baťa

Jiří Baťa

O všem, co se týká života občanů v naší společnosti.

Důchodce, snažící se udělat pro rodinu, co je v jeho silách, ale zabývající se také stavem společnosti se snahou podpořit síly o zkvalitnění života občanů ČR.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

tento blog
všechny blogy